درباره ابنیه صنعت پویا

شرکت ابنیه صنعت پویا در سال 1383 تاسیس و در طی این مدت در رشته های ،ابنیه ، تاسیسات و تجهیزات ،راه ، آب و

فاضلاب و انبوه سازی مسکن فعالیت موثر و مستمر را داشته است که به سبب آن نسبت به دریافت رتبه و طبقه در رشته های

مختلف مهندسی از سازمان های مسئول اقدام نموده که حفظ این جایگاه بیانگر تخصص و تجارب موفق و روند رو به رشد

شرکت در سالیان متمادی است.

 

 

بازدید مسئولین از پروژه کلینیک تخصصی زابل

photo 2016 09 16 21 02 48

photo 2016 09 16 21 01 50 

 

کلنگ زنی و افتتاح پروژه های شرکت در دانشگاه حکیم سبزواری

7777777

 

 

نمونه کارها